-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo

Thông báo

Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới

Ban Biên Tập - 20/01/2017

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung. […]

Xem chi tiết

Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới

Ban Biên Tập - 20/01/2017

 Tên mời thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung. Địa […]

Xem chi tiết
Thông báo
Gói thầu số 05/2017/TB-AL: Cung cấp dầu thủy lực – Nhà máy thủy điện A Lưới
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Liên kết website